10. Rozgrzewka z elementami ćwiczeń koordynacyjnych.

9. Rozgrzewka z elementami ćwiczeń siłowych.

8. Rozgrzewka w formie indywidualnych ćwiczeń z piłką (część 3).

7. Rozgrzewka w formie indywidualnych ćwiczeń z piłką (część 2).

6. Rozgrzewka w formie indywidualnych ćwiczeń z piłką.

5. Mała rywalizacja z piłką w podporze przodem.

4. Rozgrzewka z elementami stretchingu.

3. Rozgrzewka bez piłek z elementami ćwiczeń koordynacyjnych.

2. Rozgrzewka bez piłek z elementami ćwiczeń koordynacyjnych.

1. Rozgrzewka bez piłek, z elementami ćwiczeń koordynacyjnych.