10. Powadzenie piłki oraz zmiana kierunku różnymi częściami stopy (część 5) – z rywalizacją.

9. Powadzenie piłki oraz zmiana kierunku różnymi częściami stopy (część 4) – mała rywalizacja.

8. Powadzenie piłki oraz zmiana kierunku różnymi częściami stopy (część 3) – mała rywalizacja.

7. Powadzenie piłki oraz zmiana kierunku wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy (część 2) – mała rywalizacja.

6. Prowadzenie piłki oraz zmiana kierunku wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy.

5. Kontrola i czucie piłki. Prowadzenie piłki różnymi częściami stopy. Panowanie nad piłką. (część 2).

4. Kontrola i czucie piłki. Prowadzenie piłki różnymi częściami stopy. Panowanie nad piłką.

3. Kontrola i czucie piłki. Prowadzenie piłki różnymi częściami stopy. (część 3).

 

2. Kontrola i czucie piłki. Prowadzenie piłki różnymi częściami stopy (część 2).

1. Kontrola i czucie piłki. Prowadzenie piłki różnymi częściami stopy.