Akademia Młodych Orłów nie konkuruje z klubami, szkółkami bądź akademiami, a jej celem jest stworzenie najlepszych warunków dla uzdolnionej młodzieży, w których szkolenie oparte jest na praktyce gry, a dzięki temu każdy zawodnik uczy się podejmować decyzje i odkrywa swoje możliwości intelektualne.
W AMO jednym z fundamentalnych założeń jest to, aby zawodnicy lepiej pojmowali i rozumieli grę oraz podnosili na wyższy poziom swoje umiejętności techniczne. 

Opracowane i stosowane w AMO środki treningowe rozwijają procesy poznawcze zawodnika, jego decyzyjność i kreatywność, a więc zespół predyspozycji prowadzących do wychowania świadomego i inteligentnego zawodnika.

Wyselekcjonowane grupy treningowe będą trenowały 2 x w tygodniu pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej i otrzymają bezpłatnie sprzęt sportowy. W każdej kategorii wiekowej(Skrzat, Żak i Orlik) możemy przyjąć max. 32 osoby.

 

Akademia Młodych Orłów. Wszystkie szczegóły TUTAJ !!!