S T U N D E  2

 

słówko niemieckie    –    polski odpowiednik:

SPIELFELD / SPIELPLATZ    –    BOISKO

TRIBüNE    –    TRYBUNY

AUSWECHSELBANK    –    ŁAWKA REZERWOWYCH

LATTE / TORLATTE    –    POPRZECZKA

PFOSTEN / TORPFOSTEN    –    SŁUPEK

NETZ / TORNETZ    –    SIATKA