L E S S O N   11

 

słówko angielskie  –  polski odpowiednik:

 CENTRE  CIRCLE    –    KOŁO  ŚRODKOWE

TOUCH  LINE / SIDE  LINE    –    LINIA  BOCZNA

GOAL  LINE    –    LINIA  BRAMKOWA

PENALTY  AREA  BOUNDARY  LINE    –    LINIA  POLA  KARNEGO

HALF-WAY  LINE    –    LINIA  ŚRODKOWA

CENTRE  SPOT    –    PUNKT  ŚRODKOWY