L E C C I Ó N   2

 

słówko hiszpańskie    –    polski odpowiednik:

CAMPO    –    BOISKO

BANQUILLO    –    ŁAWKA REZERWOWYCH

PUERTA, PORTERIA, ARCO, META    –    BRAMKA JAKO CAŁOŚĆ Z POPRZECZKĄ I SŁUPKAMI

TRAVESANO, LARGUERO    –    POPRZECZKA

POSTE, PALO  DE  PORTERIA     –    SŁUPEK

RED,  RED  PORTERIA    –    SIATKA