L E C C I Ó N   6

 

słówko hiszpańskie    –    polski odpowiednik:

HACER  CALENTAMIENTO    –    ROZGRZEWKA

SAQUE  DE  SALIDA    –    ROZPOCZĘCIE  MECZU

RESULTADO    –    WYNIK

TIEMPO    –    POŁOWA

MEDIO  TIEMPO, DESCANSO, INTERVAL  DE  MEDIO  TIEMPO    –    PRZERWA

PRóRROGA    –    DOGRYWKA