Moi Drodzy Pamiętajmy, iż opłata miesięczna (abonament) za zajęcia wynosi 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) niezależnie od ilości treningów przypadających w poszczególnych miesiącach, płatnych przelewem z góry za dany miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca na wskazany numer konta, który dostępny jest w panelu bocznym.

Dla przykładu, za miesiąc „styczeń”, regulujemy opłatę do 5 stycznia. W tytule przelewu wpisując: imię i nazwisko dziecka, miesiąc/rok

Opłatę miesięczną nalicza się w przypadku choćby jednej obecności Podopiecznego na treningach szkółki piłkarskiej Soccer College w danym miesiącu. W przypadku całkowitej nieobecności Podopiecznego w danym miesiącu na treningach Soccer College, naliczane jest 50% opłaty miesięcznej.