Proszę o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie trenerom na najbliższe zajęcia, maksymalnie do 10 sierpnia!!!

  • karty kwalifikacyjnej,

  • regulamin obozu

  • zgoda na basen

Dodatkowo zamieszczamy Państwu krótkie przypomnienie, co trzeba ze sobą zabrać na obóz.

Proszę również dołączyć do dokumentacji kserokopię odbytych szczepień z książeczki zdrowia!!!

 

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Regulamin Obozu Piłkarskiego

Zgoda na korzystanie z basenu

Co zabrać niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania na obozie