Moi Drodzy Pamiętajmy, iż od stycznia 2014 roku, Opłata miesięczna (abonament) za zajęcia wynosi 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) niezależnie od ilości treningów przypadających w poszczególnych miesiącach, płatnych przelewem z góry za dany miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca na wskazany numer konta dostępny poniżej. Opłatę miesięczną nalicza się w przypadku choćby jednej obecności Podopiecznego na treningach szkółki piłkarskiej Soccer College w danym miesiącu. W przypadku całkowitej nieobecności Podopiecznego w danym miesiącu na treningach Soccer College, naliczane jest 50% opłaty miesięcznej.

Dane do przelewu

ING Bank Śląski

Nr konta 55 1050 1504 1000 0090 7654 8073

Nazwa odbiorcy: Paweł Bzdęga Soccer College

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, miesiąc/rok

 

Regulamin Soccer College, Deklarację Soccer College oraz Formularz Zgłoszeniowy znajdziesz tutaj.