pobraneKlub sportowy LZS „ Śląsk” Łubniany został założony w 1957 roku z inicjatywy mieszkańca gminy Łubniany pana Józefa Wrzodaka. On też został pierwszym prezesem klubu, oprócz tego pełnił funkcję kierownika drużyny, zajmował się również sportową stroną prowadzenia klubu. Józef Wrzodak funkcję prezesa pełnił do 1966 roku, w tym okresie drużyna seniorów grała w B klasowej lidze rozgrywek państwowych organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Opolu. W roku 1966 funkcję prezesa klubu przejmuje pan Eryk Kapola. Drużyna seniorów występowała w B klasie, pod koniec kadencji pana Eryka Kapoli w 1970 roku awansowała do A klasy. Jednak ten awans przyniósł więcej złego niż dobrego, gdyż przerósł możliwości organizacyjno-finansowa klubu. Dlatego w 1971 roku z powodu braku zainteresowania głównie ze strony władz lokalnych jak i ewentualnych darczyńców pan Eryk Kapola był zmuszony do wycofania drużyny z rozgrywek i zawieszenia działalności klubu. W latach 1971-1978 nastąpiła przerwa w działalności klubu. W 1978 roku klub reaktywuje pan Józef Duda, zgłaszając drużynę seniorów do C klasy. Funkcję prezesa sprawował do 1979 roku, przekazując ją panu Stefanowi Lipskiemu, prezesował klubowi do 1982 roku. W czasie swojej prezesury, zarówno pan Józefowi Dudzie jak i Stefanowi Lipskiemu nie udało się zanotować awansu do B klasy. W 1982 roku prezesem został pan Arnold Jurek. Swoją prezesurę zaczął od rozbudowy obiektu klubowego. W latach 1982-1986 nastąpiła budowa obiektu socjalnego i poprawa nawierzchni boiska, na miarę aktualnych możliwości. Odnotowano również dwa sukcesy sportowe, 1986 roku drużyna seniorów awansowała z C klasy do B klasy, a w 1989 roku awansowała z B klasy do A klasy. W 1987 roku klub posiadał też drużynę juniorów w II lidze opolskiej.  W 1990 roku funkcję prezesa objął pan Krzysztof Rother, który wraz z zarządem, w skład  którego wchodzili pan Joahim Swierc- zastępca prezesa, pan Arnold Jurek-sekretarz , pan Alfred Swiętek- skarbnik oraz pan Paweł Fronia, czynił starania na rzecz poprawy funkcjonowania klubu. W czasie kadencji pana Rothera w latach 1990-1999 klub rozkwitł, zaczął się najlepszy okres w historii klubu, który trwa do dzisiejszego dnia. W 1990 roku klub posiada drużynę juniorów, występującą w A klasie, w swojej kategorii wiekowej. Trenerem tej drużyny był pan Józef Palt. Natomiast drużyny seniorów, prowadzona przez pana Piotra Kozioła , występowała w A klasie kończąc sezon na 8 miejscu .Przeprowadzono prace adaptacyjne świetlicy oraz szatni dla zawodników. Doprowadzona została woda do budynku socjalnego, zainstalowano prysznice i ubikacje. Rozpoczęto tez pracę przy wznoszeniu trybun dla publiczności.                                    

           Rok 1991 nie przynosi sukcesów sportowych. Natomiast rozpoczęto pracę przy porządkowaniu placu obok boiska, przygotowując go na boisko treningowe. Kontynuowane są pracę przy budowie trybun, które zostały ukończone w czerwcu. W maju drużyna seniorów wyjechała do Longen w Niemczech z przyjacielską trzydniowa wizytą. W lipcu utworzono drużynę trampkarzy, która zgłoszono do rozgrywek na sezon 1991/1992, trenerem został pan Joachim Langner. W tym samym miesiącu zgłoszono drugą drużynę seniorów na szczebel rozgrywkowy C klasy. Generalny remont pomieszczeń socjalnych rozpoczyna się w 1992 roku. Przystępuje się do budowy obiektu, który będzie spełniał funkcje gospodarczo -rozrywkową. Obiekt ten będzie posiadał miejsca dla spikera, barek z przekąskami itp. zakończono też budowę dwóch boisk treningowych w tym jednym ze sztucznym oświetleniem. Pod względem sportowym nastąpiła zmiana na stanowisku trenera pierwszej drużyny seniorów. Pana Piotra Kozioła zastąpił pan Andrzej Mazurek były zawodnik i trener „Odry” Opole, doprowadzając drużynę seniorów do drugiego miejsca w A klasie na zakończenie rozgrywek w sezonie 1992/1993. Jesienia1993 roku drużyna seniorów odnotowała awans do klasy okręgowej. Był to historyczny moment, gdyż LZS „ Śląsk” Łubniany nigdy wcześniej nie występował w wyższej klasie rozgrywkowej niż A klasa. Jednak w sezonie 1993/1994 drużyna seniorów odniosła jeszcze większy sukces, awansując do IV ligi. W związku z awansem zarząd klubu musiał sprostać nie lada wyzwaniom, gdyż ta klasa rozgrywkowa wymagała znacznie większego zaangażowania. Z tego zadania wywiązał się bardzo dobrze, bezpośrednio po awansie nastąpiła modernizacja obiektu. Rozbudowano trybuny (montaż plastikowych krzesełek), poprawiono jakość płyty boiska głównego i boisk treningowych, uporządkowano teren wokół boiska. Stworzono szatnie dla sędziów z ubikacja i natryskami. Nie zapomniano o ogrodzeniu całego obiektu klubowego, co znacznie ułatwiło ochronę własności klubowej. Nie zapomniano też o najmłodszych adeptach piłki nożnej. Zostały zakupione bramki o wymiarach mniejszych niż normalne.Wszystko to przełożyło się na osiągnięcia sportowe. W sezonie 1995/1996 i 1996/1997 pierwsza drużyna zajmowała w IV lidze międzywojewódzkiej kolejno czwarta i szóstą lokatę, co zostało odebrane jako sukces. Drużyny młodzieżowe też nie dały o sobie zapomnieć. Zarówno juniorzy jak i trampkarze stanowili mocne ekipy, czego efektem były wysokie miejsca w tabeli. Gołym okiem widać było prawidłową i systematyczna pracę z młodzieżą. W dniach 21- II do 4 – III 1996 roku ekipa LZS „Śląsk” Łubniany przebywała na obozie kondycyjne w hiszpańskiej miejscowości Pals na wybrzeżu Costa Brawa. Podobny wyjazd miał miejsce w lutym 1997 roku, co było swego rodzaju nagroda dla zawodników, za awans, a następnie godne reprezentowanie gminy na szczeblu międzywojewódzkim w IV lidze.

  W 1999 roku na stanowisku prezesa nastąpiła zmiana. Dotychczasowego prezesa zastąpił pan Jerzy Fila. Zmiana ta nie odsunęła pana Rothera od klubu, spowodowana była brakiem wystarczającego czasu ,który mógłby poświęcić klubowi. W 2000 roku nastąpiła kolejna zmiana prezesa pana Jerzego Filę zastąpił pan Paweł Fronia, który ustąpił po dwóch latach. Funkcję jego przejął pan Jerzy Świec, który prezesuje klubowi do chwili obecnej. Za jego kadencji kolejny raz obiekty klubowe przeszły modernizacje, została dobudowana sauna parowa. W swojej historii klub kilkunastu reprezentantów województwa opolskiego, którzy godnie i zaszczytnie reprezentowali nasze województwo w takich renomowanych turniejach młodzieżowych w piłkę nożną jak turniej im. Wacława Kuchara , im. dr Jerzego Michałowicza, czy im. Kazimierza Deyny, które stanowią nieoficjalne mistrzostwa Polski w swoich kategoriach wiekowych.

W chwili obecnej klub z Łubnian posiada jedną drużynę seniorów występującą w IV lidze wojewódzkiej, drużynę juniorów w II lidze wojewódzkiej, drużynę trampkarzy oraz 3 grupy w Szkółce Piłkarskiej Soccer College Łubniany.

 Dotychczasowi prezesi klubu LZS „Śląsk” Łubniany :

 

Józef   Wrzodak                           1957-1966

Eryk    Kapola                              1966-1971

Józef   Duda                                 1978-1979

Stefan   Lipski                              1979-1982

Arnold   Jurek                              1982-1990

Krzysztof   Rother                       1990-1999

Jerzy   Fila                                   1999-2000

Paweł   Fronia                              2000-2002

Jerzy Świec                                  2002-nadal  

 * w  latach  1971-1978 zawieszenie działalności klubu.