Istotą dobrej dyscypliny jest szacunek.

Poszanowanie dla wiedzy i szacunek dla innych,

Szacunek dla samego siebie i szacunek dla zasad.

Jest to postawa wynoszona z domu,

Szkoła ją wzmacnia,

I stosuje się ją całe życie.

Nie zawiodę się tak, jak zawodzą się w życiu inni.

Ode mnie zależy, czy zmienię swoją przyszłość

i nigdy się nie poddam.