Jaka jest Nasza misja?

Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego modelu kształtowania młodych umysłów, zerwanie z dzisiejszymi schematami myślenia oraz wpajaniu wartości i zasad stanowiących fundament kształtowania odpowiednich nawyków pracy nad własnym „ja” i dążenie do ciągłego doskonalenia się i realizacji. Chcemy jednym słowem odciągnąć dzieci i młodzież od telewizorów i komputerów oraz zaproponować im ciekawe zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, gdzie doskonale można połączyć przyjemne z pożytecznym.

Co jest Naszym Priorytetem?

Nasze metody pracy oparte są na sprawdzonych wzorcach wywodzących się z wysoko usportowionych krajów Europy Zachodniej, które z bardzo dobrym skutkiem rozwijają zdolności psycho-motoryczne młodych adeptów sportu. Stosując metody zabaw i gier ruchowych chcemy kształtować nie tylko kondycję sportową czy koordynację ruchową, ale również charakter i odpowiednie wzorce zachowania dotyczące m.in. współzawodnictwa, rywalizacji, konsekwencji w działaniu oraz zasad współdziałania w grupie.

Co zyskują dzieci biorące udział w zajęciach Soccer College?

Rozwój psycho – motoryczny

Hartowanie Organizmu

 

Dobrą Zabawę!!!!!