„Piękno należy wspierać, bo tworzą je nieliczni, a potrzebuje wielu.” 

J.W. Goethe

„Przeciwności losu są wielkim nauczycielem.”

Angielskie przysłowie

„Zwycięstwo jest rzeczą ważną, lecz najważniejszy jest udział w walce!”

Dave Weinbaum