24

„W konfrontacji strumienia ze skałą strumień zawsze wygrywa – nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.”

Budda

„Niebawem zrozumiesz, że to, co dziś wygląda, jak poświęcanie się, okażę się zamiast tego najwspanialszą inwestycją, jaką kiedykolwiek zrobisz.”

Gorden B. Hinkley

„Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie po prostu jeden, następny raz.”

Thomas Edison