„Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które dajemy innym.”

Harold Taylor

„Śmiać się często i serdecznie, zdobyć szacunek ludzi inteligentnych i sympatię dzieci – to znaczy odnieść sukces.”

Ralph Waldo Emerson